צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


Embedded thumbnail for סיפור חיים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מלחמת שזיפים
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for פתגמים
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for קידוש
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for הגירת יהודי מזרח אירופה לשוויץ
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for שפת סתרים
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for הושענא רבא
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for נשים בקהילה
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for תיקון ליל שבועות
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for חג הפסח
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנידנגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for משחקי ילדים בחנוכה
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנדינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for פורים
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנידינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for חג סוכות
ארץ המוצא: אירופה - מערב
קהילת המוצא: אנידינגן, לוצרן, ציריך
Embedded thumbnail for תפסיר 'מלחמת דוד וגלית'
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for 'מפי אל' פיוט לשמחת תורה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אל מסתתר בשפריר חביון
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for כל ברואי מעלה ומטה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for סוכה ולולב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for ליל הושענא רבא
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for חג סוכות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for לימוד קרוא וכתוב בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אשת הרב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מצוות הכנסת אורחים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תפסיר תשעה באב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תפסיר לראש השנה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תפסיר 'עת שערי רצון'
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
Embedded thumbnail for מנהגי עין הרע
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דבדו, גרסיף
Embedded thumbnail for  הלל
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דבדו, גרסיף
Embedded thumbnail for קערת הסדר
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דבדו, גרסיף
Embedded thumbnail for מאכלי חג הפסח
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דבדו, גרסיף
Embedded thumbnail for מיילדת
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הפרשת תרומה/חלה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for פלישת הנאצים לאלגי'ריה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עוני ויחסי שכנות עם המוסלמים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-ואד (סוף)
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: יאסי, רומניה
Embedded thumbnail for לשונות הדיבור בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מעשיית משפחה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מסיפורי הרון אל-ראשיד
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for שבת וחגים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for תיאור הקהילה ודאגה לעניים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for רפואה בישראל
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for עלייה ועבודה בישראל
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for בניית מסגד על ידי יהודי מכספי רמאות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for ילדות בסלימניה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הכנות לפסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for סיפור גילויי האנטישמיות של המלך ביהודי פראג
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ירים
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ירים
Embedded thumbnail for החיים בתימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ריימא
Embedded thumbnail for חטיפת ילדי תימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: צנעא
Embedded thumbnail for שידוכין בתימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ריימא
Embedded thumbnail for תפירת שמלות לכבוד חג הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for מקווה באל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for קערת הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הכנות לקראת חג הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for קשיי פרנסה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עלייה והתיישבות בארץ
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for פרעות ביהודי אלג'יריה בחסות הנאצים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for שפת סתרים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ריהוט הבית- שטיחים כמיטות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חלום
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חג הפורים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for אירוסין ונישואין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד סוף
Embedded thumbnail for מנהגי ראש חודש
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עין הרע
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ראש השנה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for שבת
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for מנהגי הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד סוף
Embedded thumbnail for ילדות ב'אל-וואד' (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for כיפור
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל וואד סוף
Embedded thumbnail for חג השבועות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חג הסוכות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עוני וקשיי פרנסה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for השכלה באל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עליה והתיישבות במעברה בבאר שבע
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for טעות בספר תורה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מעשייה על יהדות הודו וקריאה לא נכונה בתנך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for נמלים בחדר האספקה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור ילדות ועלייה לארץ
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: אירביל
Embedded thumbnail for נישואים מוקדמים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מוגדור (סווירה), קזבלאנקה
Embedded thumbnail for מנהג נגד עין הרע
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for מנהג לדרך צלחה
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for פתגמים
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for מאכלים
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for מתנות לפסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for ציונות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for לימודים, ילדות ושידוכין
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for פתגמים
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חבאן
Embedded thumbnail for מעשיות ד'
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
Embedded thumbnail for מעשיות פסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מעשיות ב'
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מנהגי חתונה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מאכלים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מנהגי אירוסין וחתונה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for לימוד אותיות אל"ף בי"ת
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for שיטת הלימוד בתלמוד תורה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for סליחות
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי חג שבועות
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for ספירת העומר
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for הכנת מצות לפסח
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי חג הפסח
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי יום הכיפורים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי ראש השנה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for ביקור חג - מנהג ביקור משפחה בחגים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הראט
Embedded thumbnail for מרק סולת עם שומן
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for בדיחה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנת
Embedded thumbnail for מנהגי ט"ו בשבט
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי פורים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for לימוד תפילה ומנהגים מיוחדים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: דושנבה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מוגדור (אסואירה), קזבלנקה
Embedded thumbnail for יום הכיפורים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for השבת
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for הדלקת נרות בשבתות וחגים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הקהילה היהודית באל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ברית מילה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for אופי החינוך בבית הספר
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-ואד (סוף)
Embedded thumbnail for לימוד תורה לבנות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for לימודים בתלמוד תורה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: סמרקנד
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: סמרקנד, דושנבה
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידאן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
Embedded thumbnail for מצוקת מחיה וקשרי משפחה בארץ ישראל
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת, ישראל
Embedded thumbnail for שמות בני משפחה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for שידוכין ונישואין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for הריון, לידה וטיפול רפואי
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for עוזרות הבית
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for מערכות לבוש בחגים
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for עסק משפחתי - שיווק קוקוס להולנד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for פרנסת המשפחה ותעסוקת הנשים
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: פארור
Embedded thumbnail for פרנסה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for חיי השיתוף במשפחה המורחבת
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for הילדות בהודו
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: בומביי
Embedded thumbnail for התקוה לציון
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קארלה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
Embedded thumbnail for מקום הלידה ומסלול החיים
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: בומבי
Embedded thumbnail for חבר - עוזר בעת צרה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: מוסול
Embedded thumbnail for חגי תשרי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: מוצול
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה-, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
Embedded thumbnail for מאכלים מסורתיים: שבת וחגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור חיי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for סיפור חיים אישי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for המאבק למען הציונות
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: תוניס
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: תוניס
Embedded thumbnail for הערבית היהודית של עירק
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for השתלבות בארץ
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for השבת אצל יהודי עירק
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מנהגי השבת ומאכלים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for פסח: הגדה ומנהגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for קערת הפסח
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדאד
Embedded thumbnail for התנכלויות הערבים לאחר מלחמת ששת הימים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור חיים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for מנהגי הקהילה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מאכלי החגים ומנהגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מערכת החינוך
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for עזרה וסיוע הדדי בקהילה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for בית הספר היהודי בבגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
Embedded thumbnail for מאסר הגברים על ידי סדאם חוסין
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for העליה ארצה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
Embedded thumbnail for אל מלך גואל ומושיע
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for הפרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for חינה עירקית
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for אשת חייל מי ימצא
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for שירי ערש לילדים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for הפרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for חבלי קליטה
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for תקופת ה'צנע'
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מראכש וקזבלנקה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מראכש וקזבלנקה
Embedded thumbnail for חג הפסח בבגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for כוס תה בלונדון
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: מדנין
Embedded thumbnail for השהייה במחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for רבי משה כלפון הכהן והפלישה הנאצית
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for יום כיפור
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for תולדות המשפחה בעיר תשימשית
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for אורח החיים של יהודי דמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for ביקור הסוכנות היהודית במרוקו ותכנון העלייה לארץ
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for יחסים בין יהודים ומוסלמים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for העוני בדמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for הפולקלור הברברי
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for הרובע היהודי בדמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for הסכנה בשימוש בלאדינו בתקופת מלחמת העולם השנייה
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי
Embedded thumbnail for שבת ומשפחה בקהילת סלוניקי
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי, אתונה
Embedded thumbnail for המנון 'התקווה' בספרדית יהודית (לאדינו)
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי, אתונה
Embedded thumbnail for סיפורי עם
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for ילדוּת
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for שידוכין ונישואין
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for אמונות עממיות
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מנהגים של שבת
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for מועדי ישראל
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for מנהגים בקרב המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מנהגי ראש חודש
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מפוגרומים להתיישבות בארץ
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for ביטויים וניבים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: קאמישלי, חאלב
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: קאמישלי, חאלב
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: חאלב
Embedded thumbnail for כיצד לימדו את הבנות עברית בג'רבה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה- חארה אל-כבירה
Embedded thumbnail for הבריחה מהעיר בן גרדאן עם פלישת הנאצים
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: בן גרדאן
Embedded thumbnail for הא לחמא עניא
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for ילדוּת בחיק המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for זוגיות
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for יחסים בין בני משפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for אירוסין ונישואין
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מעמד האישה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for רפואה עממית
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for קיבוץ גלויות בגב ים
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for חגי ישראל
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for אישה לאישה
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for פתגמים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מערכת היחסים בתוך המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for שבת - מאכלים ומנהגים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for יום אלסייראן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סאנאנדאג'; Sanandaj
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: איית חכים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: איית חכים
Embedded thumbnail for היחס ליולדת ולעולל
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for הבדלים בין הקהילות בפולין
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for מאכלים לחג השבועות
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for חג השבועות
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for על נחשים ועל לכידת נחש הקוברה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for ביגוד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for האיש שחיכה למשיח
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for נדר ועלייה לקבר נמיא מוטא
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for השהות בארנקולם
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מיקום השכונות לפי הדת
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for נסיעה לפארור להזמין סירות
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for ברית המילה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: מאלה
Embedded thumbnail for אמי ועבודות הבית
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מחלות ואשפוז
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מעמדות ויחס לקסטות
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מיילדת ועשבי מרפא ליולדת
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: יהדות בגדאד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ספקס
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קוצ'ין
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה
Embedded thumbnail for הפרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for יום כיפור בבגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for אגדות, קינות וסיפורי משפחה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטאן העיראקית)
Embedded thumbnail for אגדות, וקינות נשים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for לֵיל-הוּזָא - אגדות, קינות ושיחות חולין
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for שיר "דילילול"
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for שיר "לגלג"
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור על פרה מבצרה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מושיטו
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: טיטואן
Embedded thumbnail for סיפור חייה של נאג'יה דלומי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: ג'לעה (קלעת צאלח)
Embedded thumbnail for פורים בכרמאן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: כרמאן
Embedded thumbnail for עלייה לארץ מבורוג'רד
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: בורוג'רד
Embedded thumbnail for ראיון עם זהרה מבורך
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: מרכז תימן
Embedded thumbnail for ראיון עם מזל חסן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: מרכז תימן
Embedded thumbnail for החמור הגנוב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן)
Embedded thumbnail for החמור
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for המלקות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for שאלת נישואי הפטריארך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הקבצן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הרועה שסבר שהוא בר מינן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for השוטה והפרעושים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for השוטה שחשב עצמו לבר מינן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תרגום בראשית א
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ארביל, כוי סנג'ק (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מי משאיל חמור?
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אבדת הפרד
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for יהודי כוי סנג'ק וסביבותיה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ארביל, כוי סנג'ק (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for המשרת, הברווז והמלך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: נאבל
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה זג'ירה)