צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: דמשק
Embedded thumbnail for פרהוד בבעקובה: התעללויות
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for שמחת תורה במרקש
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for מנהגי חג סוכות במרקש
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for קסידת חנה: סיפור חנה ושבעת בניה לנשים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for זבד הבת - תסמיה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for תלמוד תורה ובית הספר במרקש
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for יחס לנשים ולגברים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for פורים ודמי פורים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for ברקוקש: תבשיל סולת עם חלב
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for מנהגי אבלות
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for ט"ו בשבט
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for יחסים בין היהודים לגויים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for מימונה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for מאכל לערב כיפור
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for הכנת ערק בבית
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for הכנות לפסח
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for אחד מי יודע
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מרקש
Embedded thumbnail for שולטנא
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for שיר לעידוד מידות טובות ויראת שמים
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for שיר לעידוד התפילה ויראת שמים
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for שיר עלייה ושבח ארץ ישראל
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for התיישבות בטירת הכרמל
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for טבית: מתכון
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for הפרדס המשפחתי והשומר המוסלמי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for נישואי ילדות יהודיות למוסלמים בכפיה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for שבעה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בעקובה
Embedded thumbnail for שיר העלייה לארץ ישראל
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for שיר געגועים לירושלים
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for הסיפור על בן הרב וטבעת המלך
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for משה רבנו
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for כבד את הוריך
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for  רבי משה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for רבי שלום עושה הנסים
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for הרב שלום והגוי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for משל: העין רואה את מה שכתוב לאדם במצח
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for הסיפור על התלמיד החכם ובת הרב
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for יוסף הצדיק
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for יוסף ואחיו
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for שיר לחג הפסח: "יא אילהנה יא אילהנה רבי פראג'י יכון מעאנה"
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for דקלום ללידת הבן
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for משה רבנו:  סיפור ופיוט
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: זרזיס
Embedded thumbnail for סיפור חיים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for דוד וגלית - תרגום בארמית
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for 'מפי אל' פיוט לשמחת תורה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אל מסתתר בשפריר חביון
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for כל ברואי מעלה ומטה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for סוכה ולולב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for ליל הושענא רבא
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for חג סוכות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for לימוד קרוא וכתוב בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אשת הרב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מצוות הכנסת אורחים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הפטרת תשעה באב- תרגום בארמית
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תפסיר לראש השנה  בארמית
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for  עת שערי רצון - תרגום בארמית
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: מחוז קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: קונסטנטין
Embedded thumbnail for ילדות בתקופת מלחמת העולם השנייה במרוקו
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דבדו, גרסיף
Embedded thumbnail for מיילדת
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הפרשת חלה (תרומה)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for פלישת הנאצים לאלגי'ריה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עוני ויחסי שכנות עם המוסלמים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-ואד (סוף)
Embedded thumbnail for חקלאות במושב בשנות ה-50
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עלייה לארץ והתיישבות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for בר-מצוה (תפילים)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ברית מילה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for מיני מאכלים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: יאסי, רומניה
Embedded thumbnail for חתונת האחות הגדולה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: אזרבייג'ן הפרסית
Embedded thumbnail for מלחמת השחרור בירושלים בשכונת הבוכרים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: אזרבייג'ן הפרסית
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for חפירת בארות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for לשונות הדיבור בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for יחסים עם לא יהודים בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for טקס ששה לפני הברית
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for לֵיל אוֹרוֹתָא
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מעשיית משפחה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מסיפורי הרון אל-ראשיד
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for שבת וחגים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for תיאור הקהילה ודאגה לעניים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for רפואה בישראל
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for עלייה ועבודה בישראל
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for בניית מסגד על ידי יהודי
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for ילדות בסלימניה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for ברית מילה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for פדיון הבן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for שמירה על הדת בזאכו
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for חג שבועות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הכנות לפסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for האנטישמיות של מלך פראג
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ירים
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ירים
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ירים
Embedded thumbnail for החיים בתימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ריימא
Embedded thumbnail for חטיפת ילדי תימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: צנעא
Embedded thumbnail for שידוכין בתימן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: ריימא
Embedded thumbnail for תפירת שמלות לכבוד חג הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for מקוה טהרה באל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for קערת הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הכנות לקראת חג הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for פרנסה בארץ
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עלייה והתיישבות בנגב
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for פרעות ביהודי אלג'יריה בחסות הנאצים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for לשון סתרים של צורפים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ריהוט הבית
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חלום
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חג הפורים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for אירוסין ונישואין
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד סוף
Embedded thumbnail for מנהגי ראש חודש
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עין הרע
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ראש השנה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for שבת
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for מנהגי הפסח
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד סוף
Embedded thumbnail for ילדות ב'אל-וואד' (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for כיפור
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל וואד סוף
Embedded thumbnail for חג השבועות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חג הסוכות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עוני וקשיי פרנסה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for חינוך נשים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for עליה והתיישבות במעברה בבאר שבע
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for טעות בספר תורה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מעשיה על יהדות הודו וקריאה לא נכונה בתנך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for נמלים בחדר האספקה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for ילדות ועלייה לארץ
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: אירביל
Embedded thumbnail for נישואים מוקדמים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מוגדור (סווירה), קזבלאנקה
Embedded thumbnail for מנהג נגד עין הרע
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for מנהג לדרך צלחה
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: שאחריסאבז, סמרקנד, בישקק
Embedded thumbnail for מתנות לפסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for ציונות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for לימודים, ילדות ושידוכין
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for פתגמים ושיר
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חבאן
Embedded thumbnail for מעשיה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
Embedded thumbnail for מעשיות פסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מעשיות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מנהגי חתונה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מאכלים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: סלימניה
Embedded thumbnail for מנהגי אירוסין וחתונה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for לימוד אותיות אל"ף בי"ת
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for שיטת הלימוד בתלמוד תורה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for הכנת מצות לפסח
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי חג הפסח
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for חנוכה
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מרק סולת עם שומן
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for בדיחה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for מנהגי ט"ו בשבט
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for מנהגי פורים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
Embedded thumbnail for לימוד תפילה ומנהגים מיוחדים
ארץ המוצא: אפגניסטן
קהילת המוצא: הארט
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: דושנבה
Embedded thumbnail for יום הכיפורים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for השבת
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for מנהגי ראש השנה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for סהרנה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for מנהגי פסח
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for קשיי פרנסה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for אב ובן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for השפה בה שוחחו בני הזוג ביניהם
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for ברכת "שהכל נהיה בדברו"
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for הדלקת נרות בשבתות וחגים
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for הקהילה היהודית באל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for ברית מילה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for אופי החינוך בבית הספר
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-ואד (סוף)
Embedded thumbnail for לימוד תורה לבנות
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
Embedded thumbnail for לימודים בתלמוד תורה
ארץ המוצא: אלג'יריה
קהילת המוצא: אל-וואד (סוף)
ארץ המוצא: בוכרה
קהילת המוצא: סמרקנד
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: חיידאן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: שיראז
ארץ המוצא: לוב
קהילת המוצא: טריפולי
Embedded thumbnail for שידוכין ונישואין
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for הריון, לידה וטיפול רפואי
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for עוזרות הבית
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for מערכות לבוש בחגים
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for עסק משפחתי - שיווק קוקוס להולנד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for פרנסת המשפחה ותעסוקת הנשים
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: פארור
Embedded thumbnail for חיי השיתוף במשפחה המורחבת
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: ארנקולם
Embedded thumbnail for הילדות בהודו
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: בומביי
Embedded thumbnail for התקוה לציון
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: קארלה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
Embedded thumbnail for חבר עוזר בעת צרה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: מוסול
Embedded thumbnail for ברכות ואיחולים ללחגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: מוסול
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה, טריפולי
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה
Embedded thumbnail for מאכלים מסורתיים: שבת וחגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור חיי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for סיפור חיים אישי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for מאבק למען הציונות
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה כבירה)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: תוניס
Embedded thumbnail for השתלבות בארץ
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for שבת
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מנהגי השבת ומאכלים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for פסח: הגדה ומנהגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for קערת הפסח
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדאד
Embedded thumbnail for התנכלויות הערבים לאחר מלחמת ששת הימים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור חיים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for מנהגי הקהילה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מאכלי החגים ומנהגים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מערכת החינוך
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for עזרה וסיוע הדדי בקהילה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for בית הספר היהודי בבגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מאסר הגברים על ידי סדאם חוסין
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for העליה ארצה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for אל מלך גואל ומושיע
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for הפרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for חינה עירקית
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for אשת חייל מי ימצא
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for שירי ערש לילדים
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for קהילה ופרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
Embedded thumbnail for חבלי קליטה
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for תקופת ה'צנע'
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
ארץ המוצא: מצרים
קהילת המוצא: קהיר
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מראכש וקזבלנקה
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: מראכש וקזבלנקה
Embedded thumbnail for הגדה של פסח והכנות לפסח
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for כוס תה בלונדון
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: מדנין
Embedded thumbnail for השהייה במחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for רבי משה כלפון הכהן והפלישה הנאצית
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for יום כיפור
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: גאבס
Embedded thumbnail for תולדות המשפחה בעיר תשימשית
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for אורח החיים של יהודי דמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for ביקור הסוכנות היהודית במרוקו ותכנון העלייה לארץ
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for יחסים בין יהודים ומוסלמים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for עוני בדמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for מוסיקה מקומית ברברית
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for הרובע היהודי בדמנאת
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: דמנאת
Embedded thumbnail for הסכנה בשימוש בלאדינו בתקופת מלחמת העולם השנייה
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי
Embedded thumbnail for שבת ומשפחה בקהילת סלוניקי
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי, אתונה
Embedded thumbnail for המנון 'התקווה' בספרדית יהודית
ארץ המוצא: יוון
קהילת המוצא: סלוניקי, אתונה
Embedded thumbnail for סיפורי עם
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for ילדוּת
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for שידוכין ונישואין
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for אמונות עממיות
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מנהגים של שבת
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for מועדי ישראל
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for מנהגים בקרב המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מנהגי ראש חודש
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מפוגרומים להתיישבות בארץ
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for ביטויים וניבים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: קאמישלי, חאלב
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: קאמישלי, חאלב
ארץ המוצא: סוריה
קהילת המוצא: חאלב
Embedded thumbnail for כיצד לימדו את הבנות עברית בג'רבה
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה אל-כבירה)
Embedded thumbnail for הא לחמא עניא
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בצרה
Embedded thumbnail for ילדוּת בחיק המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for זוגיות
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for יחסים בין בני משפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for אירוסין ונישואין
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מעמד האישה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: ביג'אר
Embedded thumbnail for רפואה עממית
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for קיבוץ גלויות בגב ים
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for חגי ישראל
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for פתגמים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for מערכת היחסים בתוך המשפחה
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for שבת - מאכלים ומנהגים
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for יום אלסייראן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
Embedded thumbnail for 'מימונה' פרסית (סננדאג')
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: סננדאג'; Sanandaj
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: איית חכים
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: איית חכים
Embedded thumbnail for היחס ליולדת ולעולל
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for הבדלים בין הקהילות בפולין
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for מאכלים לחג השבועות
ארץ המוצא: אירופה - מזרח
קהילת המוצא: ורשה
Embedded thumbnail for על נחשים ועל לכידת נחש הקוברה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for ביגוד
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for השהות בארנקולם
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for נסיעה לפארור להזמין סירות
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for ברית המילה
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: מאלה
Embedded thumbnail for אמי ועבודות הבית
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מחלות ואשפוז
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מעמדות ויחס לקסטות
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
Embedded thumbnail for מיילדת ועשבי מרפא ליולדת
ארץ המוצא: הודו
קהילת המוצא: צ'נמנגלם, ארנקולם, מאלה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה (כורדיסטן התורכית)
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: יהדות בגדאד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ספקס
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: צ'אלה
Embedded thumbnail for הפרהוד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for יום כיפור בבגדד
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for אגדות, קינות וסיפורי משפחה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטאן העיראקית)
Embedded thumbnail for אגדות, וקינות נשים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for לֵיל-הוּזָא - קינה לתשעה באב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: זאכו (כורדיסטן העיראקית)
Embedded thumbnail for שיר 'דילילול'
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for שיר 'לגלג'
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for סיפור על פרה מבצרה
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: בגדד
Embedded thumbnail for מושיטו
ארץ המוצא: מרוקו
קהילת המוצא: טיטואן
Embedded thumbnail for סיפור חייה של נאג'יה דלומי
ארץ המוצא: עירק
קהילת המוצא: ג'לעה (קלעת צאלח)
Embedded thumbnail for פורים בכרמאן
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: כרמאן
Embedded thumbnail for עלייה לארץ מבורוג'רד
ארץ המוצא: אירן
קהילת המוצא: בורוג'רד
Embedded thumbnail for ראיון עם זהרה מבורך
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: מרכז תימן
Embedded thumbnail for ראיון עם מזל חסן
ארץ המוצא: תימן
קהילת המוצא: מרכז תימן
Embedded thumbnail for החמור הגנוב
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן)
Embedded thumbnail for החמור
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for המלקות
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for שאלת נישואי הפטריארך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הקבצן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for הרועה שסבר שהוא בר מינן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for השוטה והפרעושים
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for השוטה שחשב עצמו לבר מינן
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for תרגום בראשית א
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ארביל, כוי סנג'ק (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for מי משאיל חמור?
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for אבדת הפרד
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for יהודי כוי סנג'ק וסביבותיה
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ארביל, כוי סנג'ק (כורדיסטן העירקית)
Embedded thumbnail for המשרת, הברווז והמלך
ארץ המוצא: כורדיסטן
קהילת המוצא: ביתנורה (כורדיסטן העירקית)
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: נאבל
ארץ המוצא: תוניסיה
קהילת המוצא: ג'רבה (חארה זג'ירה)