המיזם אוסף הקלטות וסרטים המצויים בידי הציבור לצרכי העתקה, צילום ושימור.

המעונינים לשתף בהקלטות ובחומרים רלוונטים אחרים

מוזמנים לפנות אלינו בכתובת: leshonhabayit@gmail.com

ביכולתך לתרום ולשתף

ביכולתך לתרום ולשתף

תיאור המיזם

תיאור המיזם

סרטים והקלטות

סרטים והקלטות

Contact us

  •  לשון הבית, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה, חיפה
  •  leshonhabayit@gmail.com  
  •   facebook.com/lashon.org