המיזם אוסף הקלטות וסרטים המצויים בידי הציבור לצרכי העתקה, צילום ושימור.

המעונינים לשתף בהקלטות ובחומרים רלוונטים אחרים

מוזמנים לפנות אלינו בכתובת: leshonhabayit@gmail.com

ביכולתך לתרום ולשתף

ביכולתך לתרום ולשתף

תיאור המיזם

תיאור המיזם

סרטים והקלטות

סרטים והקלטות

Contact us