הנחיות למתן מזכה

להלן הנחיות למתן מזכה לשימוש בחומרים מ׳לשון הבית׳:

הפניה בעברית:

יהודית הנשקה, לשון הבית: תיעוד ושימור לשונות היהודים ותרבויותיהם ע"ש חיים (מרני) טרבלסי ז"ל, אוניברסיטת חיפה, קישור לאתר: https://www.lashon.org/1, 'שם ההקלטה', קישור להקלטה.

לדוגמה:

יהודית הנשקה, לשון הבית: תיעוד ושימור לשונות היהודים ותרבויותיהם ע"ש חיים (מרני) טרבלסי ז"ל, אוניברסיטת חיפה, קישור לאתר: https://www.lashon.org/1, 'שירים וריקודים', https://www.lashon.org/1/node/1703.

 

הפניה באנגלית:

Yehudit Henshke, Mother Tongue: The Preservation of Jewish Languages and Cultures in memory of Hayyim (Marani) Trabelsy, University of Haifa, Website: https://www.lashon.org/en, 'title of recording', link to recording.

לדוגמה:

Yehudit Henshke, Mother Tongue: The Preservation of Jewish Languages and Cultures in memory of Hayyim (Marani) Trabelsy, University of Haifa, Website: https://www.lashon.org/en, 'Songs and dances', https://www.lashon.org/en/node/1973.