אוראן

אל-וואד (סוף)

אלג׳יר

אפלו

גרדאיה

ד׳לפה

ישראל

קונסטנטין