אירביל

בגדאד

בוקאן

בטאס

ביתנורה

ברזן

גינץ

דהוכ

דיאנה

זאכו

ישראל

כוי סנג'ק

מוצול

מרגסור

סייד עובד

סלימניה

סנדור

סננדאג'

עוואנה

עמדיה

צ'אלה

קפאצ'אן

רוסטקה

שיוארש