הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
08/02/2021 - 17:03 19/05/2024 - 22:49 סיגריות לאביה: עוני וערכי משפחה רחל מועלם Embedded thumbnail for סיגריות לאביה: עוני וערכי משפחה כורדיסטן בטאס
08/02/2021 - 17:02 19/05/2024 - 22:49 שפה, לימודים, מנהגי פסח והתאסלמות רחל מועלם Embedded thumbnail for שפה, לימודים, מנהגי פסח והתאסלמות כורדיסטן בטאס
08/02/2021 - 17:01 19/05/2024 - 22:49 עלייה וקליטה רחל מועלם Embedded thumbnail for עלייה וקליטה כורדיסטן בטאס
08/02/2021 - 17:01 19/05/2024 - 22:48 מאכלים, בעלה ומשפחתו רחל מועלם Embedded thumbnail for מאכלים, בעלה ומשפחתו כורדיסטן בטאס
01/02/2021 - 17:24 19/05/2024 - 22:42 מעברים בין מקומות יישוב בארץ ובתימן ישראל בשארי Embedded thumbnail for מעברים בין מקומות יישוב בארץ ובתימן תימן בשאר
04/02/2021 - 20:21 19/05/2024 - 22:41 קליטה בישראל ולימודי נגרות שלום סאלם Embedded thumbnail for קליטה בישראל ולימודי נגרות תימן דגה
04/02/2021 - 20:19 19/05/2024 - 22:41 משחקים ושבת שלום סאלם Embedded thumbnail for משחקים ושבת תימן דגה
04/02/2021 - 20:18 19/05/2024 - 22:40 מנהגי אבלות שלום סאלם Embedded thumbnail for מנהגי אבלות תימן דגה
04/02/2021 - 20:17 19/05/2024 - 22:40 מועדי החגים, רבנים, פסח וסוכות שלום סאלם Embedded thumbnail for מועדי החגים, רבנים, פסח וסוכות תימן דגה
04/02/2021 - 20:16 19/05/2024 - 22:39 מאכלים שלום סאלם Embedded thumbnail for מאכלים תימן דגה