הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
דוֹיְנה (דוינע) אירופה - מזרח קישינב (מולדובה) 10/05/2023 - 13:02
אֶלֶה-בֶלֶה (עלע-בעלע) אירופה - מזרח קישינב (מולדובה) 10/05/2023 - 13:02
זֶמֶר (אַ זמר'ל) אירופה - מזרח קישינב (מולדובה) 10/05/2023 - 13:02
בת הזקונים התחתנה (די מעזינקע אויסגעגעבן) אירופה - מזרח קישינב (מולדובה) 10/05/2023 - 13:01
הנני מבקש ממך (איך בעט צו דיר) אירופה - מזרח קישינב (מולדובה) 10/05/2023 - 13:01
סוכה קטנה (דאָס סוכה'לע) אירופה - מזרח רישקני (מולדובה) 10/05/2023 - 12:55
בברחו מפּני אבשלום בנו אירופה - מזרח רישקני (מולדובה) 10/05/2023 - 12:54
ברוך כבוד ה' ממקומו אירופה - מזרח פלורשטי (מולדובה) 10/05/2023 - 12:50
אבינו מלכנו אירופה - מזרח פלורשטי (מולדובה) 10/05/2023 - 12:50
ישמחו במלכותך אירופה - מזרח פלורשטי (מולדובה) 10/05/2023 - 12:49