עברית

שימושי הצמחים השונים

שם הדובר/ת: 
יונה קורח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ורוקמת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

דמות האב ואופן החינוך

שם הדובר/ת: 
יונה קורח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ורוקמת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים ומעמד האישה

שם הדובר/ת: 
יונה קורח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ורוקמת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

ביום שבת אשבח

מוקדש לדורות הבאים

שם הדובר/ת: 
שלמה טובי
משתתפים בשיחה: 
יצחק טובי, אברהם טובי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מורה ליהדות
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית, עברית (מסורת צנעא)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
חווה שמולביץ'
מועד התיעוד: 
2019

השיר 'ביום שבת אשבח'

לכבוד אשתי ז"ל רחל; לכבוד בני עובד ע"ה

שם הדובר/ת: 
חנינא פדהאל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מורה ללשון
גיל בעת התיעוד: 
83
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת צנעא), ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
חווה שמולביץ'
מועד התיעוד: 
2019

׳שבת מנוחה היא לכולנו׳

לכבוד אשתי רחל ז"ל; לכבוד בני עובד ע"ה

שם הדובר/ת: 
חנינא פדהאל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מורה ללשון
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת צנעא), ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
חווה שמולביץ'
מועד התיעוד: 
2019

סיפור העלייה

לכבוד אשתי רחל ז"ל; לכבוד בני עובד ע"ה

שם הדובר/ת: 
חנינא פדהאל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מורה ללשון
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
חווה שמולביץ'
מועד התיעוד: 
2019

סיפור המשפחה

לכבוד אשתי רחל ז"ל; לכבוד בני עובד ע"ה

שם הדובר/ת: 
חנינא פדהאל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מורה ללשון
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
חווה שמולביץ'
מועד התיעוד: 
2019

חטיפת ילדי תימן

                                    

שם הדובר/ת: 
אברהם לוי
משתתפים בשיחה: 
נעמי דהרי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
נהג אגד, מורה דרך
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
נריה לוי
מועד התיעוד: 
2018