מושיטו

הסרטון הוא באדיבותה של ד"ר נינה פינטו-אבוקסיס, מתוך תקליטור המלווה את ספרה: הטווס, המגוהץ וחצי האישה, ירושלים, 2014, הוצאת מכון בן צבי.

שם הדובר/ת: 
אליסיה בן דיין
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לא ידוע
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס
מועד התיעוד: 
2006

תרגום: 

תרגום (מקורב):
בעניין אנשי טיטואן, היו הרבה דברים. מהם, כמו שאני אומרת לך, היתה אחת ... אחת עומדת למות. והיא אומרת לבעלה: "אני צריכה לדבר איתך, לספר לך משהו". אומר לה: "מה את הולכת לספר לי?" אומרת: "מושיטו הוא לא שלך". אומר: "מה זאת אומרת מושיטו הוא לא שלי?" אומרת: "אתה זוכר לילה אחד שבא קצין יפה? אני נתתי לו כסף ושכבתי איתו. ומושיטו הוא שלו". אומר: "הכסף שנתת לו, של מי הוא היה?" אומרת: "שלך". "אם ככה, מושיטו הוא שלי".