דיני ערב פסח מתוך הגדה של פסח מלוב

שם הדובר/ת: 
פרופ' מוריס רומני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פרופ׳ (אמריטוס) של אוניברסיטת בן גוריון
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
פרופ' מוריס רומני (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
2020