השהות בארנקולם

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מליאלאם
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017