חינוך ולימודי הנשים

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020
תִרגום: 
פרופ' לוקה ד'אנה, אוניברסיטת נאפולי, איטליה

תרגום: 

There in Khoms, we used to study in Italian. At eight o’clock we would go to school and study until twelve. At twelve, we would go home and have lunch, and at two we used to go to the synagogue to study with Rabbi Frīža Zwārəz, who used to teach us. There were approximately two hundred pupils studying the Torah, the hymns and everything. He taught us, he also used to hit us, with the thing, the stick. He used to say to me like this, take a chalk and go the thing, the blackboard. Write paōlē-xa [your deeds]; I would write it with a wāw, and he would take my head and bang it on the blackboard until it swelled. He said: “Paōlē-xa has the shewa kamats, not the holam!” Do you understand? So, we learned a lot of grammar, I came here to Israel and I was terrific in grammar, everybody was scared of me. I used to say to them: “Listen, don’t we say that everyone who keeps the Shabbat, the Shabbat will keep him?” Here we learned until we grew up, while girls until they were twelve, twelve years was enough, they no longer went to the synagogue. They stayed home, and every girl stayed, stayed with her mother until she grew up, she would not leave the house, how did they call her? Guarded, they would call her guarded, that is locked.

תעתיק: 

Kənna fī l-Xomṣ gādīk, tʕallemna bə-ṭ-ṭəlyāni. s-sāʕa, s-sāʕa tmānya nəmšīw lə-s-, lə-s-, bē… skōla, netʕallmu, ḥatta li-s-sāʕa ṭnāš, s-sāʕa ṭnāš nrawwḥu netġaddāw, u-s-sāʕa tnēn nemšīw bēt knessət netʕallmu ʕand rəbbi Frīža Zwārəz, yəʕalləm fī-na, təmma ġādi be-erex matāym yəlādīm nətʕallmu, nətʕallmu lə-gmāra wə-nətʕallmu əl-pəyyūtīm wə- nətʕallmu əl-kull šey. ʕalləmna, yəḍrab əl-na, yəḍrab-na bə-l-wāḥda, bə-l-, bə-l-fəl bə-l-ʕōd, bə-l-fəllāxa. u-yəxūl-l-ək kax, xū, xūd gīr w-emši lə lə-l-wāḥda əl-kull… əl-lūḥ. ektəb, paōlē-xa, āna nektəb bə-l-wāw, ūwa yāxəd-ni rās-i wə wə yəḍrab-na fī l-lūḥ ḥatta tnaffəx… rās-i tenfax. yexūl l-i paōlē-xa šəwa kamāts ve-lō xōlām. fhem-ni? az tʕallemna bə-dikdūk b-zāyəd, žīt hnāya fi Israēl bə-dikdūk xarīf bə-d-dikdūk, kullam mefaxxdīm məmm-i. āna nqūl-l-əm əsmʕu: mūš nqūlu kol a-šōmer šabbāt a-šabbāt šōmert ōt-o, a-šabbāt mšammratt-u. ḥnān tʕallemna ḥatta kbarna, wə-l-bnāt wuṣlu ḥatta lə-ṭ-ṭnāš, ʕmər ṭnāšəl ʕām u-xalāṣ mā-ʕā-š žāw lə-bēt… qaʕdu fī l-ḥōš, u-kull bənt hīya teqʕad, zaʕma teqʕad ḥda əmm-a ḥatta tekbar, u-mā-təṭlaʕ-š mə-l-ḥōš, še yəqūlū-l-a wāḥda? maḥžūba, maḥžūba ōmrīm maḥžūba zē sgūra.

Prof. Luca D’Anna – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”