לכי בקשי עבורי את ידה של אודט

שם הדובר/ת: 
מיני טויטו
משתתפים בשיחה: 
אסתר בכרי
מגדר: 
גבר
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רשבי טויטו (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
1968