מקום הלידה ומסלול החיים

                                                                                                

שם הדובר/ת: 
שרה אליאס
משתתפים בשיחה: 
בת אשר אליהו (76, מארנקולם) ורותי אליאס (75, מקארלה ומארנקולם)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לא ידוע
גיל בעת התיעוד: 
81
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
מליאלאם
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ריקי אליה, יעלה קופר; צילום: נגה אהרון
מועד התיעוד: 
2017