שימוש בערבית ויחסי גומלין בין היהודים לערבים

שם הדובר/ת: 
הרבנית מרסל סבתו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
רבנית
גיל בעת התיעוד: 
85
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
2016