מקוננות, ומנהגי אבלות בשבעה ובמהלך השנה הראשונה לפטירה