עוני של משפחת אמה, נישואי בנות עניות ונישואי אימה לאביה