כשרות בבית לצד חוסר הקפדה על כשרות מחוצה לו וקשרים עם שכנים מוסלמים