שכנות טובה עם מוסלמים ואיטלקים, הימנעות מאכילה בבתיהם