עברית

לימוד משותף בספר אחד, הכאה בשוט וחינוך לנימוסים

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

עבודה אצל המוסלמים ויחסים איתם

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

לידה, מתן שמות ושמות משפחה וברית מילה

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

היכרויות, חתונה וחינה

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

החלטה על עלייה לישראל

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

קהילות תימן, פרנסה ותרומה לעניים

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

מוסלמים עלוויים

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

תפקידי הנשים ופוליגמיה

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

תיפוף מקצב

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022

מנהגי אבלות

שם הדובר/ת: 
שמואל ענקי
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
87
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אדר ענקי
מועד התיעוד: 
2022