עברית

על נחשים ועל לכידת נחש הקוברה

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

ביגוד

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

האיש שחיכה למשיח

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

נדר ועלייה לקבר נמיא מוטא

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

השהות בארנקולם

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

מיקום השכונות לפי הדת

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

נסיעה לפארור להזמין סירות

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

ברית המילה

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

אמי ועבודות הבית

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017

מחלות ואשפוז

שם הדובר/ת: 
אהרון מוזס
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פנסיונר
גיל בעת התיעוד: 
86
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נגה וחיים אהרון, תרצה לביא, יעלה קופר, דוד ובת-שבע אליהו
מועד התיעוד: 
2017