עברית

יחסים בין בני משפחה

למשפחתי ולילדיי

שם הדובר/ת: 
לאה אטשגה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עבודה קהילתית
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: , משפחה
תיעוד: 
ד"ר אהד אבודרהם ולילך רוקר
מועד התיעוד: 
2017

מעמד האישה

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

שם הדובר/ת: 
לאה אטשגה
משתתפים בשיחה: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עבודה קהילתית
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: , נשים
תיעוד: 
ד"ר אהד אבודרהם ולילך רוקר
מועד התיעוד: 
2017