עברית

חיי קהילה, יחסים עם הגויים ואמונות עממיות

שם הדובר/ת: 
נעימה אמבה (חכם)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית ומגדלת עופות ובקר
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

לידת בן, יחס ליולדת, בית הכנסת וברית מילה

שם הדובר/ת: 
נעימה אמבה (חכם)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית ומגדלת עופות ובקר
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021