עברית

סיפורים: מתן השם לאסתר וסיפור על צעיף ומגהץ

מוקדש להורים, שמחה ורחמים בן גיגי ולאח מאיר בן גיגי ז"ל

שם הדובר/ת: 
אסתר כהן (בן גיגי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
הוראה
גיל בעת התיעוד: 
64
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

פסח

מוקדש להורים שמחה ורחמים בן גיגי ולאח מאיר בן גיגי ז"ל

שם הדובר/ת: 
אסתר כהן (בן גיגי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
הוראה
גיל בעת התיעוד: 
64
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

עלייה לישראל והבדלים תרבותיים

מוקדש להורים שמחה ורחמים בן גיגי ולאח מאיר בן גיגי ז"ל

שם הדובר/ת: 
אסתר כהן (בן גיגי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
הוראה
גיל בעת התיעוד: 
64
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

קורות המשפחה ותיעודה

מוקדש להורים שמחה ורחמים בן גיגי ולאח מאיר בן גיגי ז"ל

שם הדובר/ת: 
אסתר כהן (בן גיגי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
הוראה
גיל בעת התיעוד: 
64
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019