עברית

כבד את הוריך

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

רבי משה

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

רבי שלום עושה הניסים

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: , סיפורי רבנים
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

הרב שלום והגוי

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

משל: העין רואה את מה שכתוב לאדם במצח

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

הסיפור על התלמיד החכם ובת הרב

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

יוסף הצדיק

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

יוסף ואחיו

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

שיר לחג הפסח: "יא אילהנה יא אילהנה רבי פראג'י יכון מעאנה"

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018

דקלום ללידת הבן

שם הדובר/ת: 
ששונה (שושנה) כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
101
שנת עלייה לארץ: 
1978
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רחמים וסוזי כהן
מועד התיעוד: 
2018