עברית

לימוד אל"ף-בי"ת ושירים לשינון ולזכירה

מוקדש לבעלי היקר מכול ולילדיי היקרים והחביבים, תכשיטיי האהובים.

שם הדובר/ת: 
יונה לוי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות סיעודית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

פתגמים

מוקדש לבעלי היקר מכול ולילדיי היקרים והחביבים, תכשיטיי האהובים

שם הדובר/ת: 
יונה לוי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות סיעודית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שירי אהבה

מוקדש לבעלי היקר מכול ולילדיי היקרים והחביבים, תכשיטיי האהובים.

שם הדובר/ת: 
יונה לוי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות סיעודית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שירי אם לביתה

מוקדש לבעלי היקר מכול ולילדיי היקרים והחביבים, תכשיטיי האהובים.

שם הדובר/ת: 
יונה לוי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות סיעודית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שירי הווי ושמחות

מוקדש לבעלי היקר מכול ולילדיי היקרים והחביבים, תכשיטיי האהובים.

שם הדובר/ת: 
יונה לוי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות סיעודית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019