עברית

השכנים המוסלמים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

שיר קצר בחרוזים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

יום כיפור

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

החתונה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

נישואים של קרובי משפחה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

עלייה וקליטה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

זכרונות ילדות ועלייה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019