עברית

מנהגים נגד עין הרע

מוקדש למשפחתי

שם הדובר/ת: 
שבה ונונו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית ואם בית בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
88
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
גילה זמיר ואלישבע ברק
מועד התיעוד: 
2020

הווי וחיי הקהילה בסתת

מוקדש למשפחתי

שם הדובר/ת: 
שבה ונונו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית ואם בית בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
88
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
גילה זמיר ואלישבע ברק
מועד התיעוד: 
2020

משפחתה של שבה

מוקדש למשפחתי

שם הדובר/ת: 
שבה ונונו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית ואם בית בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
גילה זמיר ואלישבע ברק
מועד התיעוד: 
2020