עברית

עלייה, קליטה, פרנסה וקהילה

מוקדש לילדיי

שם הדובר/ת: 
שרה נהרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שיר עם

מוקדש לילדיי

שם הדובר/ת: 
שרה נהרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חינוך, משפחה וזכרונות ילדות

מוקדש לילדיי

שם הדובר/ת: 
שרה נהרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

ליל הסדר

מוקדש לילדיי

שם הדובר/ת: 
שרה נהרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020