עברית

עלייה וקליטה

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

כלי מטבח

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

שיר אהבה

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים ומשפחה

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

פסח וטחינת קמח

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

חתונה וזבד הבת

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

חגים

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

רבי כליפא

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

תקופת השואה במרוקו

שם הדובר/ת: 
שרה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאות וניקיון
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ארז סבג
מועד התיעוד: 
2019