עברית

חטיפת אחד מילדיה שילדה בארץ וניסיון לחטוף ילד נוסף

שם הדובר/ת: 
יונה בסל
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021

קשיי העלייה לארץ והעלמת זהב העולים בעת העלייה

שם הדובר/ת: 
יונה בסל
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021

לידות ביתיות ונשים מיילדות

שם הדובר/ת: 
יונה בסל
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021

עבודות הבית: שאיבת מים, סחיבת עצים וטחינת קמח

שם הדובר/ת: 
יונה בסל
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021

פורים

שם הדובר/ת: 
יוסף עפרי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
טכנאי תעשייה
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

עלייה והתיישבות

שם הדובר/ת: 
יוסף עפרי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
טכנאי תעשיה
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

סיפור חיים והכנות לעלייה ארצה

שם הדובר/ת: 
יוסף עפרי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
טכנאי תעשייה
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020