עברית

עזיבת ערביי העיר, מעברות ותלושים

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

קשר עם ערבים לפני ואחרי 1948 ומפגש עם שכן ערבי לאחר המלחמה

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

חנוכה, פורים ופסח

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

חגי תשרי

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מאכלים, מאפייה, גינון וליקוט

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

שפה, חינוך ומתן שמות

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

בתי כנסת, שבת וחתונה

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

משפחה וסיפור חיים

שם הדובר/ת: 
יהודית דרורי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מתנדבת ב'ועד למען החייל', ב'אגודה למלחמה בסרטן' ובבית החולים 'פוריה'
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

סיפור חיים ומשפחה

מוקדש לאמּי רחל

שם הדובר/ת: 
רשל כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל-פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

שיר ילדים

מוקדש לאמּי רחל

שם הדובר/ת: 
רשל כהן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל-פופליגר
מועד התיעוד: 
2021