עברית

חינוך ולימוד תורה

שם הדובר/ת: 
אברהם ידעי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ועובד צה"ל
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

יחסים עם הערבים

שם הדובר/ת: 
אברהם ידעי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ועובד צה"ל
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

אפיית מצות והכנת חרוסת

שם הדובר/ת: 
אברהם ידעי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ועובד צה"ל
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

פיוט לשבת של רבי שלם שבזי

שם הדובר/ת: 
אברהם ידעי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ועובד צה"ל
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

פיוט לשבת של רבי שלם שבזי (2)

שם הדובר/ת: 
אברהם ידעי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ועובד צה"ל
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019