עברית

קליטה ולידה ראשונה בארץ ישראל

שם הדובר/ת: 
יהודית צברי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מורה
גיל בעת התיעוד: 
77
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

סיפור על תאנים ואופי האישה התימניה

שם הדובר/ת: 
יהודית צברי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מורה
גיל בעת התיעוד: 
77
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

משפחה ואורח החיים התימני

שם הדובר/ת: 
יהודית צברי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מורה
גיל בעת התיעוד: 
77
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

אורח החיים התימני

שם הדובר/ת: 
יהודית צברי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מורה
גיל בעת התיעוד: 
77
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020