עברית

חג גדיא

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2023

שפת החכיתיה

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

פורים ופסח

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

חגים, בית הכנסת והרבנים

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

סבה של גילה

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

קהילתיות והיחס בין נשים לגברים

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

השכלה בית ספרית

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

אחיה של גילה

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

טקסים

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

היכרות בין בני זוג והנדוניה

שם הדובר/ת: 
אלגריה בן-הרוש (גילה אלבו)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת עבודה, לינה כפרית וחדר אוכל בקיבוץ ופקידת יבוא
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021