הכנת קוסקוס, הליכה למקווה ושירה

שם הדובר/ת: 
אסתר פרץ (סנדרוסי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עובדת תחזוקה בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ברברית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה
תִעתוק: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה

תעתיק: 

Lalaylalaadaylalalalalali

Ha-nn Ayt lmušab ɛlaḫir a ɣ llan-i

People of Lmushab are fine

Matiša tlla ɣ ssnduq ur tt iri yan-i (x2)

Tomatoes are in boxes, nobody needs them (x2)

A ha-nn lḫyar llah aɣyul-a mi t-akkan-i

Look, by God, cucumber is given to donkey

A ha-nn ayt tmazirt tammara a ɣ llan-i

People in the homeland are in misery

Matiša tga sttin lḫyar ntta ḫmsin-i

Tomatoes are 60 (ryal) and cucumbers are 50 (ryal)

Ssilima d lqhwa ha-nn tmɣam lmsakin-i

Cinema and cafe are making poor people suffer

Bn Guryun a sidi išwa leḥkam nnun-i

Sir Ben Gurion, your way of governing is good

Izzur lkbiš ula ḍḍaw ula ttinifuṛ-i

As it arranged the sewer, electricity and the phone line.

A ha-nn almal ingi d nettan s tassaɛin-i

Money is flowing every hour

Illa dar zik illa dark a yammas n wass-i                             

It is available early in the morning and in the midday