עברית

שיר משפחתי המתאר את ההווי בכפר ומשבח את האל

שם הדובר/ת: 
אסתר יפרח (אסרף)
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
44
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
נמסר ליעל וקסלר על ידי מיכאל יפרח
מועד התיעוד: 
1971

תרגום: 

תרגום חלקי:

אתחיל ואשבח את אלוקינו כל עוד נשמה באפי.

כשלא נפגשים עם אדם אהוב זמן רב, והגעגועים רבים.

כשקוראים לעזרה, ומי שעונה הם אחיי הקרובים אליי ביותר. 

האיכר משבח את האדמה על שזכה לזרוע ולקצור.

דואט בין לאה לאחיה דוד

שם הדובר/ת: 
לאה אזרד
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
88
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שיר ערש לתינוק

שם הדובר/ת: 
לאה אזרד
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
88
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
עליזה גבאי
משתתפים בשיחה: 
ליזה גבאי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניהול מטבח אשפוז יום בבית החולים 'קפלן'
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר, יהודית הנשקה, נעמה רצהבי
מועד התיעוד: 
2019

שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שיר ברברי ותיאור הכנת קוסקוס

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שיחה בברברית

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

עוד שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
אסתר פרץ (סנדרוסי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עובדת תחזוקה בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
אסתר פרץ (סנדרוסי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עובדת תחזוקה בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה
תִעתוק: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה

תעתיק: 

Alalaylalalidalayli

A imma nu a imma giɣ lɣšim

Oh mother, I am naïve.

A kiwan salan lhmm nsn-i

People are busy with their work

Nkki ka ukan iẓẓaḍn winw-i

And I am still grinding mine (i.e. I think of my worries)

Aynna s nffuɣ a gis nhḍṛ

Everywhere we go to perform

Nnan-as “ṛṛays-ad is iḫla?”

They say, “this rrays (performer), is he mad?”

Iḥuš iṭṭṛiṛi i ugayyu nns-i

He sings and dances and enjoys himself

ad as-nkks imassn…

We should stop him…

Inna dars illan iddu sresn-i

He can go wherever he wants

Ṛebbi šahdat is nga lmskin

Please God, testify that I am a poor man

Is a ka swnnasɣ mddn ma iyi ran?

I am just entertaining people, what do they want from me?

A wanna ur irin mad as-neṭṭfuṛ

Those who do not want (to hear me), I don’t oblige them.

Llan nit willi iḥubban rršuq

There are people who love music and dancing

Mqqar drusn qqaddan anɣ-a

Even if they are few, they are enough for us

walalaylalalidalayli, walalaylalalidalayli