שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
אסתר פרץ (סנדרוסי)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עובדת תחזוקה בבית ספר
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה
תִעתוק: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה

תעתיק: 

Alalaylalalidalayli

A imma nu a imma giɣ lɣšim

Oh mother, I am naïve.

A kiwan salan lhmm nsn-i

People are busy with their work

Nkki ka ukan iẓẓaḍn winw-i

And I am still grinding mine (i.e. I think of my worries)

Aynna s nffuɣ a gis nhḍṛ

Everywhere we go to perform

Nnan-as “ṛṛays-ad is iḫla?”

They say, “this rrays (performer), is he mad?”

Iḥuš iṭṭṛiṛi i ugayyu nns-i

He sings and dances and enjoys himself

ad as-nkks imassn…

We should stop him…

Inna dars illan iddu sresn-i

He can go wherever he wants

Ṛebbi šahdat is nga lmskin

Please God, testify that I am a poor man

Is a ka swnnasɣ mddn ma iyi ran?

I am just entertaining people, what do they want from me?

A wanna ur irin mad as-neṭṭfuṛ

Those who do not want (to hear me), I don’t oblige them.

Llan nit willi iḥubban rršuq

There are people who love music and dancing

Mqqar drusn qqaddan anɣ-a

Even if they are few, they are enough for us

walalaylalalidalayli, walalaylalalidalayli