הגדה של פסח בספרדית-יהודית

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (לאדינו)
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

מידע נוסף: 

מוצא בעלה של פרופ' ליליאנה בנבניסטי הוא רודוס, וקריאת ההגדה היא לפי נוסח זה.