חינה ושירי חינה

שם הדובר/ת: 
רני כהן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מנהל תרבות המזרח בעיריית רמת גן
גיל בעת התיעוד: 
49
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021