חינה ושירי חינה

שם הדובר/ת: 
רני כהן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל תרבות המזרח בעיריית רמת גן
גיל בעת התיעוד: 
49
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021