'אלה תולדות נח'

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
מאיר וויינברג
מגדר הדובר/ת: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
79
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש, עברית (מסורת דומברובני)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

המילים והמוזיקה של ז.ברדיצ'בר.

תמליל: מחברת מס' 8, עמ' 2–3, ללא מספר סידורי.

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (אוקראינה); כנראה בשנת 1987.

פרטי המרואיין: ווײנברג מאיר (Вайнберг Меер Иосифович); יליד דומברובני (Домбровены Сорокского уезда); שנת לידה: 1908

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'