פרנסה במרוקו: עיסוק האם אצל אישה נוצריה והקשר הטוב עמה