עברית

עלייה, התיישבות וסיפור חיים

לבעלי מח'לוף בוסקילה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מסעודה בוסקילה
מגדר: 
אישה
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אלישבע ברק ומדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

נישואין בגיל צעיר

לבעלי מח'לוף בוסקילה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מסעודה בוסקילה
מגדר: 
אישה
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אלישבע ברק ומדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

היכרות עם בעלה

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

התנגדות האב החורג ללימודיה

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

שכונת ילדותה ושימוש בחמאם כמקווה

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

מצב כלכלי של המשפחה משני הצדדים

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

טקס החינה בסאלה

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

ילדותה במרוקו בצל מחלת טיפוס של ההורים

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

קשר עם החמות והחם

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021

לימודים, בית הספר היסודי והמורים בו

שם הדובר/ת: 
מרים פחימה (בן-שושן)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אם בית ומזכירה רפואית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וידידיה סבג
מועד התיעוד: 
2021