תחנות העלייה לארץ, התיישבות במושב ועבודה קשה בחקלאות