עברית

הגדה של פסח מתוניס

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

קידוש ליל הסדר מתוניסיה

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020