עברית

בית הכנסת, לימודים וחגים

שם הדובר/ת: 
ראובן סרוסי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
נהג רכבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

זוהר וברית המילה

שם הדובר/ת: 
ראובן סרוסי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
נהג רכבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

בית הקפה

שם הדובר/ת: 
ראובן סרוסי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
נהג רכבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

הגדה של פסח מתוניס

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

קידוש ליל הסדר מתוניסיה

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

׳הבה נהלל׳ (ח׳ליני נשכר): מפיוטי ההגדה מתוניס

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

המשפחה בתוניס, עלייה והתאקלמות בארץ

מוקדש להוריי יוסף חסאן ומרי חסאן ז"ל

שם הדובר/ת: 
ז'קלין בוקרה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניקיון בית חולים
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2019

שבת, חגים ומאכלים

מקדישה למשפחתי האהובה, לתוניסאים באשר הם, ולדורות הבאים למען שימור המסורת.

שם הדובר/ת: 
מזל טבקה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת משק במלון, מנהלת מוזיאון עמי"ת, נתניה
גיל בעת התיעוד: 
76
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

סיפורי עם

מקדישה למשפחתי האהובה, לתוניסאים באשר הם, ולדורות הבאים למען שימור המסורת.

שם הדובר/ת: 
מזל טבקה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת משק במלון, מנהלת מוזיאון עמי"ת, נתניה
גיל בעת התיעוד: 
76
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

מוזיאון עמי"ת

מקדישה למשפחתי האהובה, לתוניסאים באשר הם, ולדורות הבאים למען שימור המסורת.

שם הדובר/ת: 
מזל טבקה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת משק במלון, מנהלת מוזיאון עמי"ת, נתניה
גיל בעת התיעוד: 
76
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019