עברית

מגורים בכפרים ערביים נטושים ותנאי מחייה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
שלום אליהו
משתתפים בשיחה: 
סאלח אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מכונאי רכב, חזן ושליח ציבור
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

'יערת דבש': פיוט של רבי ישראל נג'ארה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
שלום אליהו
משתתפים בשיחה: 
סאלח אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מכונאי רכב, חזן ושליח ציבור
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת כוי סנג'ק)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

סבי, הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל, ותפקידיו בקהילה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
שלום אליהו
משתתפים בשיחה: 
סאלח אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
מכונאי רכב, חזן ושליח ציבור
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

אבי, הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל, ותפקידיו בקהילה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

חיים צנועים בסלימניה ומחסור בזמן מלחמת העולם השנייה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

מגורים בכפרים ערביים נטושים על גבול לבנון והסתננויות של לבנונים לישראל

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

מדרש שמו של שמעון יצחק

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

משפחה, סיפור חיים ועלייה לארץ

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

משפחה

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023

סיפור חייו של אבי

לזכר הרב יצחק אליהו נוח זצוק"ל

שם הדובר/ת: 
סאלח אליהו
משתתפים בשיחה: 
שלום אליהו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ורב"ש
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2023