עברית

קבלת מרפא בקבר של שיח'

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

טיפול באבעבועות רוח

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

חיים בכפר לצד המוסלמים והקשר הטוב עמם

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

סיפור חטיפת האחות

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

קשיי קליטה בארץ ועבודה קשה בחקלאות

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

שבת וחגים בחיק המשפחה

מוקדש לזכר סבי וסבתי ז"ל,  עזרא ושמחה שבואי והוריי, שמואל (סולימן) ומעזר כנעת 

שם הדובר/ת: 
שירין קבסה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חינוך בלתי פורמלי
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1971
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
רימון וולפה
מועד התיעוד: 
2019

בית הכנסת, חינוך ויחסים עם השכנים המוסלמים

מוקדש לזכר סבי וסבתי ז"ל,  עזרא ושמחה שבואי והוריי, שמואל (סולימן) ומעזר כנעת 

שם הדובר/ת: 
שירין קבסה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חינוך בלתי פורמלי
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1971
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
רימון וולפה
מועד התיעוד: 
2019

סיפורי עם

למשפחתי ולילדיי באהבה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

שם הדובר/ת: 
מרסל סבגן
משתתפים בשיחה: 
לאה אטשגה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וסייעת לגננת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ד"ר אהד אבודרהם ולילך רוקר
מועד התיעוד: 
2017

ילדוּת

למשפחתי ולילדיי באהבה

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

שם הדובר/ת: 
רבקה גולן
משתתפים בשיחה: 
שפרה מרציאנו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מורה ומחנכת
גיל בעת התיעוד: 
63
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אוהד אבודרהם
מועד התיעוד: 
2017