עברית

שיר עם

שם הדובר/ת: 
ר' ניסים אביכזר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מירב פרץ
מועד התיעוד: 
2017

שיר עם

שם הדובר/ת: 
ר' ניסים אביכזר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מירב פרץ
מועד התיעוד: 
2017
תִרגום: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה
תִעתוק: 
יבגניה (ג'ניה) גוטובה

תעתיק: 

תעתיק ותרגום חלקיים

Ar ittaylal lbaz ar ittrus

The falcon is flying and landing

Ar iffal taɣufi ɣ ikaln-i

And leaves desire on earth

Ižddign-i ɛlaḫir

Everything is great

iṣaḥa lḫir i wada k isswan

Thanks to the one who waters you