עברית

ביקור אצל החכם

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

סיפור על חמור (בניב ברזן)

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

על ניב זאכו ועל ניב ברזן

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

היכרות ההורים וחתונתם

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

עליית ההורים וחייהם בישראל

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

מברזן לבגדאד ומבגדאד למעברה

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

דודה ז"ל ותיעוד חייה בכורדיסטן ובבגדאד

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: , תיעוד
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

"ימות המשיח" - שיר

מוקדש לאלה שבאו משם ובנו את ירושלים

שם הדובר/ת: 
איציק ברוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
משורר וסופר, מנחה, מזרחן, מורה דרך, גמלאי משטרת ישראל
גיל בעת התיעוד: 
66
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018