עברית

עלייה לישראל

מוקדש לעילוי נשמת סבתא רבקה בוּקִי, אמא רֶחָנַה רחל ואבא אברהם בריימוק ולעילוי נשמת ההורים של חביבה, חאתון פנחס ורבקה

שם הדובר/ת: 
מלכה אברהם
משתתפים בשיחה: 
פנחס בריימוק
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

חיים בכורדיסטן, קהילה ושריפת בית הכנסת

מוקדש לעילוי נשמת סבתא רבקה בוּקִי, אמא רֶחָנַה רחל ואבא אברהם בריימוק ולעילוי נשמת ההורים של חביבה, חאתון פנחס ורבקה

שם הדובר/ת: 
מלכה אברהם
משתתפים בשיחה: 
פנחס, חביבה ומרדכי בריימוק
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

חתונה ומשפחה

מוקדש לעילוי נשמת סבתא רבקה בוּקִי, אמא רֶחָנַה רחל ואבא אברהם בריימוק ולעילוי נשמת ההורים של חביבה, חאתון פנחס ורבקה

שם הדובר/ת: 
מלכה אברהם
משתתפים בשיחה: 
חביבה בריימוק, פנחס בריימוק
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

סיפורי ילדים ושירים

מוקדש לעילוי נשמת סבתא רבקה בוּקִי, אמא רֶחָנַה רחל ואבא אברהם בריימוק ולעילוי נשמת ההורים של חביבה, חאתון פנחס ורבקה

שם הדובר/ת: 
מלכה אברהם
משתתפים בשיחה: 
פנחס בריימוק
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

עלייה לישראל

מוקדש לעילוי נשמת סבתא רבקה בוּקִי, אמא רֶחָנַה רחל ואבא אברהם בריימוק ולעילוי נשמת ההורים של חביבה, חאתון פנחס ורבקה

שם הדובר/ת: 
מרדכי בריימוק
מגדר: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018